Wie zijn wij?

Dit kerstevent wordt georganiseerd door de Vrije Baptistengemeente in Emmen.

Wij zijn een christelijke gemeente met de focus vooral op jonge gezinnen, jongeren en kinderen. Een groot gedeelte van de gemeente bestaat dan ook uit jongeren en kinderen, maar daarnaast komen er ook veel ouderen die deel uitmaken van onze gemeente. Wij zijn een gemeente gericht op mensen. Veel van de mensen in de gemeente hebben ontdekt welke rol Jezus kan spelen in hun leven. Elke zondag hebben wij samenkomst in het Hondsrugcollege. De zondagochtend is slechts een onderdeel van de hele gemeente. 


Een gemeente zijn is meer dan op zondagmorgen een dienst organiseren. Wij zien de gemeente als een groep waarin je samen met veel vrienden God mag ontdekken. Naast de zondagmorgendiensten kennen we kringen. Een kleine groep van ongeveer tien personen waarin vriendschap en een gezamenlijke ontdekkingstocht naar God het belangrijkste zijn. In de kring zorg je voor elkaar en krijg je onderwijs. Veel VBE-ers bezoeken de diensten, nemen deel aan een kring en hebben een taak in de kerk om zo ook zelf een stukje van de kerk te bouwen.

Wil je meer weten over deze gemeente, kijk dan voor meer informatie op onze website op: www.vbemmen.nl

Ook kun je een e-mail sturen naar info@vbemmen.nl of één van de medewerkers aanspreken bij het event.